Avanza eller Nordnet

Avanza eller Nordnet

Avanza eller Nordnet, El Clásico som det heter. En fråga som ställs konstant på ekonomi-relaterade diskussionsplatser. Svaret är svårt, inte minst då plattformarna är så lika varandra. Här försöker vi ta reda på vilken bank du ska anförtro ditt sparande. Antingen Avanza, eller Nordnet.

Avanza eller Swedbank

Avanza eller Swedbank

En jämförelse mellan Avanza och Swedbank är svår då bankernas fokus är väldigt olika. Vi försöker därför ta reda på vilka aspekter man ska titta på för att ta reda på vilken av bankerna som är bäst för dig. Svaret är ofta en kombination.

Avanza eller Nordea

Avanza eller Nordea

När man jämför Avanza och Nordea handlar det inte sällan om vilken bank man ska använda för investeringar eller sparande då det är detta Avanza är fokuserat på. Viktigt att komma ihåg att detta är Avanzas paradgren men bara en av många tjänster Nordea erbjuder.